Paradepaardjes

De PZL stelt een fokpremies van € 75,00 beschikbaar voor fokkers van paarden vanaf drie jaar die in een van onderstaande evenementen c.q. competities genoemde resultaten behalen:

 • Centrale keuringen en stamboekkeuringen, deelname in Ermelo 
 • Wereldkampioenschappen springen voor 5-, 6- en 7- jarigen 
  • Een eerste, tweede of derde plaats. 
 • Wereldkampioenschappen dressuur voor 5-, 6- en 7- jarigen 
  • Een eerste, tweede of derde plaats. 
 • Prestatie van sportpaarden 
  • Springen: deelname aan de grote prijs, 1,50 mtr en hoger 
  • Dressuur: deelname aan Grand Prix 
 • Hengstenkeuringen 
  • Nationale stamboeken: deelname verrichtingenonderzoek 
  • Buitenlandse stamboeken: goedkeuring als dekhengst 
 • Of vergelijkbare prestaties
  • Te beoordelen door het bestuur

      Om in aanmerking te komen voor een premie dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

      1. De fokker moet lid zijn van de Paardenfokvereniging Zuid-Limburg (PZL). 
      2. Het paard dient door de fokker gefokt te zijn tijdens dit lidmaatschap. (Onderbreking van het lidmaatschap geeft alleen recht op een premie voor een paard gefokt tijdens de laatste lidmaatschapsperiode). 
      3. De fokker dient als fokker op het papier vermeld te staan. 
      4. De fokker dient zichzelf bij het secretariaat van de PZL te melden voor een premie en wel uiterlijk tot 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het resultaat behaald is. De aanmelding dient schriftelijk te geschieden. Bij aanmelding dient een kopie van het stamboekpapier evenals een bewijs van het halen van de prestatie te worden overlegd. 
      5. Ook al is de fokker géén eigenaar meer van het paard, hij komt als fokker toch in aanmerking voor de premie als het paard een van de bovenstaande prestaties heeft gehaald. 
      6. Men kan voor een paard slechts éénmaal voor een premie in aanmerking komen.

      De premies worden uitgereikt op de eerstvolgende jaarvergadering. Het bestuur van de PZL houdt zich het recht voor om maximaal éénmaal per drie jaar deze regeling te herzien tenzij reglementswijzigingen, aanpassingen noodzakelijk maken. 

      Vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 oktober 2023 en gaat in op 1 januari 2024

      Het Bestuur van de PZL