Jos Vrencken

Op 1 januari 2015 is, totaal onverwachts, overleden ons lid Jos Vrencken uit Sittard.

Beste paardenvrienden,

Gisteren bereikten ons het trieste nieuws dat ons lid dhr. Jos Vrencken plotseling is overleden.
Na een hevige schrikreactie en koude rillingen dringt het besef door dat Jos niet meer in ons midden is.
Jos was een “bijzonder” lid dat letterlijk en figuurlijk boven het maaiveld uitstak.
Hij was er steeds bij, wilde graag leren, meedenken en was altijd bereid om een kritische noot te plaatsen, vragen te stellen of om een verslagje te maken van een activiteit!
Bij onze laatste verenigingsdag op 8 nov. jl. vroeg ik hem om een samenvatting op papier te zetten, hoe hij de dag had ervaren als eigenaar van een paard en als geïnteresseerde deskundige.
Want Jos had zeker een eigen fokkersvisie en kon boeiend vertellen over de Duitse fokkerij en/of het KWPN!
Hij eindigde het verslag met een conclusie:
ZOALS JE HET DOET, DOE JE HET GOED EN SAMEN KUN JE VEEL!
De slotzin was, ik citeer:

”Het was prachtig om erbij te zijn en ook om een paard te mogen presenteren”.

Ik kan geen betere slotzin bedenken Jos:
Het was prachtig om je als mens, maar vooral ook als lid te hebben leren kennen en met je te mogen samenwerken.
Jos, heel hartelijk bedankt voor je ideeën, constructief meedenken en sympathieke opstelling

Namens bestuur en leden  van de Paardenfokvereniging Zuid-Limburg.
Guus Drummen, Voorzitter PZL